BOHUSLAVICE u Konice

FlowerWall v kombinaci s betonovou stěrkou a mechovou stěnou z 100% konzervovaného kopečkového mechu.