ČSOB Praha

Dodání květináčů a rostlin, osazení, instalace a následný servis rostlin v centrále ČSOB a.s. 

Bezmála 2 500 osazených rostlin bylo instalováno do tzv. klastrů. Kromě estetického dojmu napomáhají takto intenzivní shluky zeleně k významnému zlepšení kvality ovzduší v pracovním prostředí.