FASHION ARENA PRAGUE OUTLET

Komplexní revitalizace exteriérové zeleně

  • vypracování architektonického návrhu
  • založení a osazení nových záhonů
  • dodání a osazení 22 platanů (výška 9m) a 15 jabloní