Návrh The Prague Outlet

Zpracování návrhu osazení terasových záhonů včetně osazovacího plánu a 3D pohledů.