PRAHA CITY CENTER

Dodání a instalace mechových stěn a dodání umělých trav

  • prvky z kopečkového a plochého mechu
  • mechový obraz v prostoru recepce
  • mechové stěny ve výtahových portálech
  • umělé trávy v prostoru recepce